شعری به مناسبت سالروز زلزله ورزقان
شعری به مناسبت سالروز زلزله ورزقان

عصر تبریز: ابراهیم قبله آربطان شاعر جوان و توانای استان آذربایجان شرقی شعری برای زلزله زدگان ورزقان سروده بود که بمناسبت سالروز این زلزله، تقدیم مخاطبان عزیز می گردد. دارم برای همسفرم گریه می کنم آوارهای دور و برم گریه می کنم دارم برای همنفسم شهر ورزقان داغ هریسم و اهرم گریه می کنم گیسوی مادری که […]

۵۳۲۹۸۳۱۲۴۳۲۱۵۷۷۷۲۷۰۲

عصر تبریز: ابراهیم قبله آربطان شاعر جوان و توانای استان آذربایجان شرقی شعری برای زلزله زدگان ورزقان سروده بود که بمناسبت سالروز این زلزله، تقدیم مخاطبان عزیز می گردد.

دارم برای همسفرم گریه می کنم
آوارهای دور و برم گریه می کنم
دارم برای همنفسم شهر ورزقان
داغ هریسم و اهرم گریه می کنم
گیسوی مادری که گرفته ست رنگ خاک
لبهای خونی پدرم گریه می کنم
از خاک در می آورم و غسل می دهم
از نو به خاک می سپرم گریه می کنم
دارم برای گریه آن کودک یتیم
شب های تار بی سحرم گریه می کنم
لبخندها و خاطره ها-نان تازه-شعر
آنروز زده به سرم گریه می کنم

*ابراهیم قبله آرباطان