ایران ۱۳ میلیون حاشیه نشین دارد
ایران ۱۳ میلیون حاشیه نشین دارد

عصر تبریز: مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: حاشیه‌نشینی و تبعات ناشی از آن جزء چالش‌های کشور محسوب می‌شوند. به گزارش ایسنا، ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در نشستی که این معاونت با سازمان‌های مردم نهاد برگزار کرده بود افزود: در کشور سنگاپور که جزو کشورهای سخت‌گیری در جرم انگاری و […]

عصر تبریز: مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: حاشیه‌نشینی و تبعات ناشی از آن جزء چالش‌های کشور محسوب می‌شوند.

به گزارش ایسنا، ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در نشستی که این معاونت با سازمان‌های مردم نهاد برگزار کرده بود افزود: در کشور سنگاپور که جزو کشورهای سخت‌گیری در جرم انگاری و عناوین مجرمانه محسوب می‌شود ۶۸۰ عنوان مجرمانه وجود دارد و این رقم در ایران ۱۹۸۰ عنوان است. در سال گذشته ۱۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شده است و یا به آن‌ها رسیدگی شده که از این میان ۱۳ درصد مربوط به سرقت، ۹ درصد به مربوط به ضرب و جرح، ۷ درصد مربوط به توهین، ۵ درصد مربوط به ایراد صدمه غیرعمدی و پنح درصد دیگر مربوط به تهدید است که حدودا ۴ مورد از پنج مورد ذکر شده ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد.

وی خاطرنشان کرد: ۸۱ درصد پرونده‌های وارد شده به قوه قضاییه در ۲۰ عنوان اتهامی می‌گنجد و ۱۹ درصد دیگر مربوط به ۱۹۶۰ عنوان اتهامی دیگر است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: ۷۵ درصد پرونده‌ها مربوط به ۱۱ استان کشور هم‌چون تهران،‌ البرز، فارس، اصفهان، خراسان، مازندران و گیلان است که ۷۵ درصد پرونده‌های این استان‌ها مربوط به مراکز استان‌هاست.

وی افزود: در سال ۹۳ یک میلیون و ۶۶۸ هزار و ۶۵۶ نفر دستگیر شدند و قطعا بیش از این را نمی‌توان دستگیر کرد و توان چنین کاری وجود ندارد بنابراین باید به فکر پیشگیری از وقوع جرم بود.

او گفت: حاشیه‌نشینی و تبعات ناشی از آن جزء‌ چالش‌های کشور محسوب می‌شود و جمعیت حاشیه‌نشینان در دهه ۷۰، سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که این رقم در نیمه اول دهه ۸۰ به پنج میلیون ۸۰۰ هزار نفر و در نیمه آخر همین دهه به هشت میلیون و ۱۳۷ هزار نفر رسید.

ساوری خاطرنشان کرد: در دی ماه سال ۹۳ رقم حاشیه‌نشینان به ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است و پیش‌بینی که صورت گرفته است این است که تا پایان سال ۹۴ این رقم به بیش از ۱۳ میلیون برسد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه افزود:‌ حاشیه‌نشینی باعث افزایش جرم است و باید در نظر گرفت که این افزایش جرم مربوط به سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دهه ۷۰ است و حاشیه‌نشینان دهه ۸۰ به بعد هنوز وارد حیطه انجام جرم نشده‌اند.

ساوری در پایان خاطرنشان کرد: مجرمان سرعت وابزار را در اختیار دارد ولی فرصت را بزه دیده در اختیار مجرم قرار می‌دهد بنابراین این افراد را در این رابطه باید آگاه کرد.