سوت مهمترین بازی هفته چهارم را در دست فغانی!
سوت مهمترین بازی هفته چهارم را در دست فغانی!

عصر تبریز: حمیدرضا عرب: هنوز هم ماجراهای بازی پایانی لیگ چهاردهم نقل محافل ورزشی تبریزی‌هاست. هنوز هم می‌شود در صحبت‌های مدیرعامل باشگاه تراکتور و حتی نماینده‌های شهر تبریز آثار  باقی مانده از دلخوری‌های آن بازی را یافت. دیداری که با سوتهای ناقص و مدیریت ناصحیح علیرضا فغانی به حاشیه گروید و بدل شد به لکه […]

عصر تبریز: حمیدرضا عرب: هنوز هم ماجراهای بازی پایانی لیگ چهاردهم نقل محافل ورزشی تبریزی‌هاست.

هنوز هم می‌شود در صحبت‌های مدیرعامل باشگاه تراکتور و حتی نماینده‌های شهر تبریز آثار  باقی مانده از دلخوری‌های آن بازی را یافت. دیداری که با سوتهای ناقص و مدیریت ناصحیح علیرضا فغانی به حاشیه گروید و بدل شد به لکه سیاهی در تاریخ داوری فوتبال ایران.

فغانی که پس از آن بازی درمقابل حکم محرومیت سه هفته‌ای سیاست سکوت در پیش گرفت، حالا به گفته نزدیکان به کمیته داوران باید ازهفته سوم دوباره سوت به دست بگیرد. این طورکه پیداست، سوت مهمترین بازی هفته چهارم را به دست فغانی داده اند. داوربین المللی فوتبال ایران که شخصیت داوری‌اش را پس ازآن نمایش ضعیف در تبریز از دست رفته می‌دید، در روزهای گذشته تلاشهای پنهانی برای گرفتن قضاوت بازی پرسپولیس و ذوب آهن داشت و کمیته داوران نیز که دوست دارد این داور دوباره احیا شود، در نهایت با خواسته او موافقت کرد و قضاوت این بازی مهم را به او سپرد.

به گزارش قدس آنلاین، براساس اطلاعاتی که از کمیته داوران در دست است، به احتمال فراوان فغانی قاضی این بازی مهم خواهد بود. دیداری که برای سرخها از اهمیت بسیاری برخوردار است و ذوبی‌ها نیز که پس از پیروزی مقابل استقلال شرایط مطلوب‌تری یافته‌اند، می‌خواهند پیروز باشند. در واقع فغانی با شرایط مشابه آنچه در آخرین ایستگاه فصل چهاردهم با آن رو به رو بود، برخورد می‌کند.

او با تیمهایی مواجه است که هردو به دنبال کسب پیروزی‌اند و می‌خواهند برنده میدان را ترک کنند تا افزون برکسب امتیازبه وضعیت خود درجدول سروسامان دهند. این بازی بی تردید به واسطه تقابل یحیی با پرسپولیس حاشیه‌هایی هم خواهد داشت و شاید حضورمحسن مسلمان درترکیب پرسپولیس و رویارویی با ذوب آهن بر حاشیه‌های این بازی بیفزاید که علیرضا فغانی باید درکنترل بازی عملکرد مطلوبی داشته باشد.

البته فغانی برای اینکه به آرزویش برسد و دوباره سرنوشت یک بازی بزرگ دیگر را رقم بزند، باید انتظاربکشد وتا برخی نهادها حضوراو دراین بازی فوق حساس را تأیید کنند. او اکنون به شدت زیرذره بین است و هنوز تأیید نهایی را برای دردست گرفتن سوت قضاوت این بازی نگرفته است. البته راهی هم جزبازگرداندن این داور به میدان قضاوت نیست. فغانی جزو داوران بین المللی فوتبال ایران محسوب می‌شود و برخلاف بازی‌های داخلی که عموماً قضاوت هایش پرحاشیه بوده، درمیدان‌های بیرون داوری کم نقص بوده. دراین فصل بسیار بعید است که به وی داوری بازی‌های تیم‌های تراکتور، سپاهان و شاید نفت تهران را بدهند.

به همین دلیل برای کمیته داوران همین راهکار بهتر است که قضاوت بازی‌های پرسپولیس با رقبایی که پای این گونه تیمها درآن وسط نیست، را به دست بگیرد.