اینجا کویر لوت نیست، نگین فیروزه‌ای ایران است! + تصاویر
اینجا کویر لوت نیست، نگین فیروزه‌ای ایران است! + تصاویر

عصر تبریز: علاقه مندان به کویر دیگر لازم نیست تا رنج سفر را بر خود هموار کرده و به مرکز ایران برای دیدن بیابان سفر کنند! کافی است خود را به محوطه‌ای برسانند که سابق بر آن نام  نگین فیروزه‌ای ایران(دریاچه ارومیه) نهاده بودند، که امروز در سایه بی تدبیری های گذشته و حال به […]

عصر تبریز: علاقه مندان به کویر دیگر لازم نیست تا رنج سفر را بر خود هموار کرده و به مرکز ایران برای دیدن بیابان سفر کنند! کافی است خود را به محوطه‌ای برسانند که سابق بر آن نام  نگین فیروزه‌ای ایران(دریاچه ارومیه) نهاده بودند، که امروز در سایه بی تدبیری های گذشته و حال به کویر ارومیه تبدیل شده است!

IMG_5608 IMG_5610 IMG_5611 IMG_5613 IMG_5615 IMG_5616 IMG_5725 IMG_5726 IMG_5729 IMG_5731 IMG_5733 IMG_5735 IMG_5738 IMG_5741 IMG_5743 IMG_5744