موجودات غول پیکر با عمر طولانی در تیتان!
موجودات غول پیکر با عمر طولانی در تیتان!

دانشمندان احتمال می دهند موجودات غول پیکر با عمر طولانی در تیتان وجود داشته باشند. عصر تبریز: سیاره شناس هایی از آمریکا و آلمان، شکل های احتمالی زندگی هایی عجیب را مطالعه و بررسی می کنند که ممکن است به غیر از زمین در سیاره ها و اقمار دیگر وجود داشته باشد. لنتا.رو نوشت: دانشمندان […]

دانشمندان احتمال می دهند موجودات غول پیکر با عمر طولانی در تیتان وجود داشته باشند.

عصر تبریز: سیاره شناس هایی از آمریکا و آلمان، شکل های احتمالی زندگی هایی عجیب را مطالعه و بررسی می کنند که ممکن است به غیر از زمین در سیاره ها و اقمار دیگر وجود داشته باشد.

لنتا.رو نوشت: دانشمندان احتمال می دهند موجودات غول پیکر با عمر طولانی در تیتان وجود داشته باشند.

نتایج تحقیقات دانشمندان در مجله لایف منتشر شده و به طور خلاصه می توان در سایت دانشگاه دولتی ایالت واشنگتن آنرا مطالعه کرد.

به عنوان نمونه ی موجودات عجیبی که در زمین زندگی می کنند، سیاره شناس ها ویژگی های فیزیکی و شیمیایی احتمالی اشکال فرازمینی را بررسی می کنند. به عقیده ی دانشمندان ، موجودات فرازمینی در صورت وجود می توانند نمونه ای از توانایی های ویژه برای بقا در شرایط اضطراری باشند.