یک قانون عجیب برای مجری‌های زن در صدا و سیما
یک قانون عجیب برای مجری‌های زن در صدا و سیما

عصر تبریز: سید نظام موسوی چند روز پیش در یادداشتی به حواشی مناظره نافرجام زاکانی و بعیدی نژاد پرداخت و در آن خاطره‌ای از مناظره خودش با حسام‌الدین آشنا را تعریف کرد که بنا به ادعای او با فشار آشنا از حالت مناظره خارج و فقط با یک مهمان برگزار شد. موسوی در خلال روایت […]

عصر تبریز: سید نظام موسوی چند روز پیش در یادداشتی به حواشی مناظره نافرجام زاکانی و بعیدی نژاد پرداخت و در آن خاطره‌ای از مناظره خودش با حسام‌الدین آشنا را تعریف کرد که بنا به ادعای او با فشار آشنا از حالت مناظره خارج و فقط با یک مهمان برگزار شد.

موسوی در خلال روایت این خاطره به یک قانون عجیب در صدا و سیما اشاره می‌کند. او می‌گوید مسئولان برای اینکه او را راضی کنند که برنامه فقط با یک مهمان، آن هم حسام الدین آشنا، برگزار می‌شود به یک قانون در صدا و سیما اشره کردند که طی آن اگر مجری برنامه زن باشد نمی‌توان دو مهمان مرد را در استودیو روبروی هم قرار داد.