سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز برگزار می شود
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز برگزار می شود

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از هفتم تا سیزدهم مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود. نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی منطقه شمال غرب کشور همه ساله با استقبال پرشور اهالی فرهنگ همراه است.ارایه آخرین دستاوردهای حوزه چاپ و نشر کشور اصلی ترین مساله […]

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از هفتم تا سیزدهم مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی منطقه شمال غرب کشور همه ساله با استقبال پرشور اهالی فرهنگ همراه است.ارایه آخرین دستاوردهای حوزه چاپ و نشر کشور اصلی ترین مساله مورد توجه در برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز است.

یادآور می شود، سال گذشته بیش از ۹۲۰ ناشر داخلی و خارجی با ۲۱۰ هزار عنوان و دو میلیون جلد کتاب در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز شرکت داشتند که از این تعداد ۱۲۰ ناشر خارجی از ۴۲ کشور جهان با ۶۰ هزار عنوان کتاب مشارکت کردند و برای نخستین بار یکصد ناشر نشر دیجیتال و الکترونیک حضور داشتند.