فرماندار تبریز: ۴۳ هزار نفر بیسواد زیبنده شهر اولین ها نیست
فرماندار تبریز: ۴۳ هزار نفر بیسواد زیبنده شهر اولین ها نیست

عصر تبریز: شهرتی فر در جلسه ستاد پشتیبانی سوادآموزی شهرستان تبریز با بیان اینکه وجود ۴۳ هزار نفر بیسواد در تبریز زیبنده شهر اولین ها نیست ، گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان شاهد تحولات بسیاری در زمینه های آموزشی و پرورشی بوده است وکسب رتبه اول استان آذربایجانشرقی در سال گذشته در بحث […]

عصر تبریز: شهرتی فر در جلسه ستاد پشتیبانی سوادآموزی شهرستان تبریز با بیان اینکه وجود ۴۳ هزار نفر بیسواد در تبریز زیبنده شهر اولین ها نیست ، گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان شاهد تحولات بسیاری در زمینه های آموزشی و پرورشی بوده است وکسب رتبه اول استان آذربایجانشرقی در سال گذشته در بحث ریشه کنی بیسوادی در کشورافتخار بزرگی است که با همکاری مدیران نواحی و همکاران درآموزش و پرورش شاهد حل معضل بیسوادی خواهیم بود واین مهم از طریق قطع مبادی ورودی بیسوادی در جامعه عملی خواهد بود.

فرماندار تبریز با اشاره به اینکه ریشه بیسوادی درفقر است ،گفت: بعضی دانش آموزان به علت بی سرپرستی و بد سرپرست بودن یا فقر مالی از ادامه تحصیل باز می مانند که نهادهای مردمی و دولتی و موسسات حمایتی مردم نهاد باید این قشر آسیب پذیر را مورد حمایت قرار دهند.

فرماندار تبریز گفت: روند جذب بیسوادان در سالهای اخیر کند بوده و در این راستا نیز دولت تدبیر و امید برای ریشه کن کردن بیسوادی درکشوردر دوسال آینده مشوقها و محدویتهای را درنظر دارد بطوریکه اگر درسال جاری فردی توسط یک نفراز اطرافیانش باسواد شود پاداش ۶۷۰ هزار تومانی و برای فرد بیسوادی که خودش دواطبانه درکلاسهای نهضت سواد آموزی شرکت کرده ودر امتحانات قبول شود نیزپاداش  ۱۳۴ هزار تومانی در نظر گرفته خواهد شد و سال آینده نیز محدودیتهای از قیبل عدم صدور گواهی نامه رانندگی، عدم صدور پروانه کسب و قطع مسمتری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی  برای بیسوادان درنظرگرفته خواهد شد. وی در ادامه افزود : برای اطلاع رسانی محدودیتها و مشوقهای برای ریشه کن کردن بیسوادی در تبریز باید از ظرفیهای ائمه محترم جماعت و رسانه های مکتوب وتصویری استفاده کنیم.

فرماندار تبریز همچنین گفت: طرح غربالگری سلامت در مناطق حاشیه نشین تبریز جز برنامه های شبکه بهداشت و درمان شهرستان است که درحال انجام می باشد و همکاران مرکز بهداشت و درمان مستقیما به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری حاشیه نشین مراجعه و غربالگری انجام می دهند و در این طرح نیز قرار شد ه است تا افراد بیسواد شناسایی و به مراکز آموزشی معرفی شوند.

دکتر شهرتی فر در ادامه گفت: اداره کل آموزش وپرورش با اطلاعاتی که توسط دانش آموزان اخذکرده است قریب به ۱۹ هزار اولیاء بیسواد را شناسایی کرده است که نواحی پنجگانه در ۲ سال آتی باید از این اولیا دعوت کرده و امکانات آموزشی را در اختیار آنها قرار دهد.