دوعکس شگفت انگیز از حاشیه های حج امسال (+عکس)
دوعکس شگفت انگیز از حاشیه های حج امسال (+عکس)

عصر تبریز: در پی حوادث پنج شنبه در منا و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از حجاج مسلمانان جهان به سوگ نشستند، اما در کنار تصاویر دلخراش این حادثه تصاویری ناب از مکه و حجاج هم توسط عکاسان شکار و منتشر شده است.

عصر تبریز: در پی حوادث پنج شنبه در منا و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از حجاج مسلمانان جهان به سوگ نشستند، اما در کنار تصاویر دلخراش این حادثه تصاویری ناب از مکه و حجاج هم توسط عکاسان شکار و منتشر شده است.

۳۱۵۹۳۰_۵۶۷ ۳۱۵۹۳۱_۲۵۸