گزارش تصویری/سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم تبریز
گزارش تصویری/سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم تبریز

رئیس جمهوری در جمع مردم تبریز از تصویب ۳۲ طرح با ۹ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه آذربایجان شرقی خبر داد. دکتر روحانی روز چهارشنبه در جمع مردم تبریز در ورزشگاه تختی این شهر گفت: ۲۱ ماه قبل که دولت کار خود را آغاز کرد در همه موقعیت ها، مردم بزرگ ایران […]

رئیس جمهوری در جمع مردم تبریز از تصویب ۳۲ طرح با ۹ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه آذربایجان شرقی خبر داد.

دکتر روحانی روز چهارشنبه در جمع مردم تبریز در ورزشگاه تختی این شهر گفت: ۲۱ ماه قبل که دولت کار خود را آغاز کرد در همه موقعیت ها، مردم بزرگ ایران و آذربایجان همه جا پیروزی آفریدند.

وی افزود: امروز در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته ایم و در شرایطی که همه منطقه از فلسطین گرفته تا عراق، یمن و سوریه و افغانستان و پاکستان در آتش اختلاف و جنگ می سوزد، ایران با دلاوری مردم و انسجام و وحدت ملت بزرگ آن، امنیت و ثبات را نه تنها در سراسر کشور تجربه می کند، بلکه امید ملت های منطقه هستیم و چشم امید آنها به نظام ما و مردم بزرگ ایران است.

IMG_0131 IMG_0132 IMG_0134 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0139 IMG_0143 IMG_0146 IMG_0147 IMG_0150 IMG_0156 IMG_0160 IMG_0167 IMG_0169 IMG_0175 IMG_0181 IMG_0184