پرونده فساد در فوتبال روی میز پورمختار
پرونده فساد در فوتبال روی میز پورمختار

گزارش پرونده فساد در فوتبال بالاخره قرار است این هفته در اختیار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قرار بگیرد تا بعد از تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت شود. گفتنی است زمان اعلام گزارش پرونده فساد در فوتبال در صحن علنی مجلس بستگی به نظر هیات رئیسه دارد که چه وقت می‌خواهد این گزارش را برای […]

گزارش پرونده فساد در فوتبال بالاخره قرار است این هفته در اختیار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قرار بگیرد تا بعد از تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت شود.

گفتنی است زمان اعلام گزارش پرونده فساد در فوتبال در صحن علنی مجلس بستگی به نظر هیات رئیسه دارد که چه وقت می‌خواهد این گزارش را برای نمایندگان مجلس قرائت کند.

به هر حال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مدتی است که در حال بررسی و نگارش پرونده فساد در فوتبال است و تا کنون هم نتیجه بررسیها را اعلام نکرده است.

باید دید تکلیف پرونده فساد در فوتبال چه می‌شود و مسئولان ذیربط بالاخره گزارش این پرونده را اعلام می‌کنند یا نه!