تهدیدی جدی برای دریاچه ارومیه
تهدیدی جدی برای دریاچه ارومیه

عصر تبریز: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تشکیل تپه های ماسه ای در حوضه دریاچه ارومیه را تهدید جدی برای روستاهای منطقه دانست و جلوگیری از چرای دام در این حوضه را راهکار اورژانسی مهار ریزگردها عنوان کرد. به گزارش مهر، دکتر حسین آخانی افزود: تپه های ماسه ای چندین سال است که در بخش […]

عصر تبریز: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تشکیل تپه های ماسه ای در حوضه دریاچه ارومیه را تهدید جدی برای روستاهای منطقه دانست و جلوگیری از چرای دام در این حوضه را راهکار اورژانسی مهار ریزگردها عنوان کرد.

به گزارش مهر، دکتر حسین آخانی افزود: تپه های ماسه ای چندین سال است که در بخش های بسیاری از حوضه دریاچه ارومیه تشکیل شده اند که مهمترین آنها در ۳۰ کیلومتری شمال شهر ارومیه یعنی در غرب دریاچه در اطراف روستای جبل کندی قرار دارد.

به گفته وی، همچنین در جزیره اسلامی و بندر رحمان لو نیز چندین سال است که کانون های تپه های ماسه ای شکل گرفته و با افزایش روند خشک شدن دریاچه ارومیه، تشکیل این تپه ها نیز شدت می گیرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این تپه های ماسه ای که از ماسه های روان تشکیل شده اند، به دلیل متحرک بودن روستاهای اطراف و زمین های کشاورزی را به شدت تهدید می کنند و البته ریزگردهایی که از آنها بلند می شود قادرند صدها کیلومتر را پیموده و تمام استان و حتی دیگر استانهای کشور را دربرگیرند.

آخانی اظهار داشت: علاوه بر تپه های ماسه ای، بلند شدن ریزگردهای نمکی و غیرنمکی از سطح دریاچه ارومیه به دلیل چرای بی رویه دام و عدم کنترل آن توسط سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها، خطرات جدی برای مردم منطقه به بار آورده است.

وی افزود: معادن آذرشهر هم با استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی منطقه و هم با تخریب منطقه، یکی از منابع عمده تولید ریزگرد در آذربایجان غربی هستند که بایستی بسیار سریع و اورژانسی برای این مسئله سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه چاره ای بیندیشند؛ چرا که در غیر این صورت مردم منطقه با خطرات جدی مواجه خواهند شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه سریعترین راهکاری که برای کنترل ریزگردها و تپه های ماسه ای در دریاچه ارومیه وجود دارد چیست، تاکید کرد: بایستی هر چه سریعتر هر گونه چرای دام در پارک ملی دریاچه ارومیه اکیدا ممنوع شود البته این مسئله از نظر قانونی نیز تخلف است چرا که محدوده دریاچه ارومیه پارک ملی است و بر اساس قانون چرا در پارک ملی ممنوع است، اما متاسفانه سازمان محیط زیست وظیفه خود را در جهت حفاظت از این دریاچه و ممانعت از چرای دام به درستی ایفا نمی کند.

وی گفت: همچنین با محدود کردن کشاورزی و صرفه جویی در مصرف آب در دریاچه ارومیه بایستی سعی شود که همواره حداقل اطراف این دریاچه مرطوب نگه داشته شود تا از بلند شدن ریزگردها جلوگیری شود.