کودکی که زودتر از موعد مرد شد! + تصاویر
کودکی که زودتر از موعد مرد شد! + تصاویر

عصر تبریز: کم نیستند کودکان کاری که همزمان درس می خوانند و برای تقبل بخشی از هزینه های معیشت خانواده مجبورند در ساعات فراغت از مدرسه به دستفروشی و مشاغلی از قبیل وزن کشی، گل فروشی، شیشه پاکنی و… روی بیاورند. ما در بسیاری از موارد شاهد این معضلات اجتماعی بوده‌ایم و به راحتی از […]

عصر تبریز: کم نیستند کودکان کاری که همزمان درس می خوانند و برای تقبل بخشی از هزینه های معیشت خانواده مجبورند در ساعات فراغت از مدرسه به دستفروشی و مشاغلی از قبیل وزن کشی، گل فروشی، شیشه پاکنی و… روی بیاورند.

ما در بسیاری از موارد شاهد این معضلات اجتماعی بوده‌ایم و به راحتی از کنار آن گذشته ایم.

IMG_0002

یکی از این دانش آموزان زودتر از موعد مرد شده علی است! پسر۹ ساله ای که سال سوم ابتدایی را می خواند. با ترازو کار می کند، پدرش عمل دیالیز انجام داده و در کنج بیمارستان بستری شده است، هزینه عمل دیالیز نزدیک به ۲۰میلیون تومان است! مادرش نیز فرش می بافد تا قسمتی از هرینه عمل پدرش را تهیه کند! در جنوبی ترین نقطه شهر تبریز در یک خانه ی اجاره ای زندگی می کنند! ازش سوال می پرسیم چرا اینجا نشستی؟ با لبخند تلخی پاسخ می دهد: از گدایی که بهتر است!(جمله ی تکان دهنده ای است!)

IMG_0006

می گوید پس از اینکه مدرسه تعطیل شد، ترازویم را که همیشه همراهم هست بر میدارم و از ساعت ۲بعد از ظهر تا ۷ شب در خیابان کار می کنم!

می خواهد در آینده دکتر شود! وضعیت نمراتش نیز به گفته خودش خوب است. ناهارش را نیز همیشه در کنج خیابان می خورد! تکه نانی که گاها برخی از عابران به او میدهند و یا توشه ای که مادرش برایش در گوشه کیفش قرار داده است.

IMG_0008

از چشمهای ضعیف مادرش می گوید که برای تنیدن بندهای فرش کم سو شده است! از چرخش روزگار گله ای ندارد، خودش را با کودکان دارا و بی دغدغه همسن و سالش مقایسه نمی کند!

بسیار با ادب و خوش اخلاق است، برخوردش با مشتریان حکایت از آن است که در خانواده ای مذهبی بزرگ شده است.

IMG_0009

از قصه تلخ علی که بگذریم! شاید دهها و صدها کودک از همسن و سال های علی در خیابان های تبریز مشغول وزن کردن افراد، فروش ادعیه و بدلیجات و تکدی گری هستند، جامعه در قبال این کودکان و آینده آنها مسئول است.

با این حال این مسئله موجب غفلت مسئولان قرار گرفته و به رغم وجود بندهای صریح قانونی، هر کسی توپ را به زمین اداره بغلی شوت می کند تا وضعیت اسف بار کودکان کار را در استان دیده نشود!

IMG_0001

قصه تلخ فقری را که در تار و پود برخی از خانواده ها تنیده و منجربه خلق کودکان کار و خیابان شده در پس شعارهای مسئولان و متولیان پنهان شده است! جامعه ما در برخی از معضلات اجتماعی بخصوص در مورد کودکان کار دچار شعارزدگی شده و به نوعی از این مقوله توسط اقشار مختلف استفاده ابزاری شده است.

IMG_0011

جمله ی ﺗﺎﺑﻠﻮ؛ ﻧﻘﺎﺵ ﺭﺍ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮﺩ! عکس؛خبرنگار را معروف کرد! ﺷﻌﺮ ِﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ دنیا ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ! ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻭ ﮐﺮد! ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺭاه، مردمانی وزن میکنند سیری شکمشان را با ترازوی ﮐﻮﺩک گرسنه ای ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﮊﻩ ﺑﻮﺩ! مصداق بارز قصه تلخ کودکان کار است!