عصر تبریز: سارقین با سرقت چرخ های ۴۸ دستگاه خودروی پارک شده در یکی از نمایندگی های شورولت در تگزاس ۲۰۰ هزار دلار به جیب زدند/منبع:۵۵ آنلاین

عصر تبریز: سارقین با سرقت چرخ های ۴۸ دستگاه خودروی پارک شده در یکی از نمایندگی های شورولت در تگزاس ۲۰۰ هزار دلار به جیب زدند/منبع:۵۵ آنلاین

۴۲۸۵۹_۳۹۹