تراکتورسازی و شمشیر دو لبه خصوصی ‌سازی
تراکتورسازی و شمشیر دو لبه خصوصی ‌سازی

امروز به گفته مسئولین باشگاه تراکتورسازی وضعیت خصوصی سازی مشخص خواهد شد.

به گزارش عصرتبریز، شهرداری تبریز تا مس سونگون به عنوان ارگان هایی که قصد خرید این باشگاه را دارند مطرح شدند ولی در نهایت محمدرضا زنوزی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دریک و مدیرعامل باشگاههای ماشین سازی و گسترش فولاد تنها فردی بود که به صورت رسمی درخواست خرید باشگاه تراکتورسازی را ارسال کرد.

در این میان به صورت غیررسمی چند فرد ناشناس نیز به خرید باشگاه تراکتورسازی ورود کردند که به نظر نمی رسد حضورشان چندان تاثیری در این پروسه بزرگ داشته باشد.

حال یک هفته از مزایده گذشت و طبق گفته باشگاه امروز تصمیم گیری در مورد شرکت کنندگان در مزایده انجام خواهد کرد.

محمدرضا زنوزی را باید تنها مشتری واقعی تراکتورسازی بدانیم و این یعنی باشگاه تراکتورسازی امروز باید تصمیم خود را در مورد واگذاری این باشگاه به محمدرضا زنوزی اتخاذ کند. اتفاقی که امروز قرار است رخ دهد یک شمشیر دو لبه برای باشگاه خواهد بود.

با توجه به مثبت بودن اقبال عمومی در مورد زنوزی، عدم پذیرش درخواست او می‌تواند طبعات بعدی را در بین هواداران داشته باشد و این در حالی است که واگذاری باشگاه به زنوزی که از محتواهای فضای مجازی هواداری تراکتورسازی می توان فهمید ایده آل تی تی هاست شاید جو را در فوتبال تبریز بعد از مدت ها رو به آرامش ببرد.

انتهای پیام/