اخبار تخریب خانه‌های تاریخی منطقه بازارچه سرخاب کذب است
اخبار تخریب خانه‌های تاریخی منطقه بازارچه سرخاب کذب است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از صحت نداشتن مطالب منتشره در فضای مجازی مبنی بر تخریب خانه های منطقه بازارچه سرخاب خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، مرتضی آبدار در بازدید از منطقه بازارچه سرخاب، پیرامون حواشی مطرح شده مبنی بر احتمال تخریب محدوده تاریخی این بازارچه در فضای مجازی، گفت: مطالب منتشر شده در فضای مجازی در خصوص احتمال تخریب خانه های تاریخی محدوده مذکور در راستای پروژه مسیر گشایی کذب و دور از واقعیت است.

آبدار افزود: طرح مسیرگشایی محدوده بازارچه سرخاب در سال ۸۷ به تصویب رسیده بود که پس از ثبت جهانی بازار تبریز در سال ۸۹ و مغایرت این طرح با ضوابط و شرایط مربوط به ثبت جهانی آن به طور کامل متوقف و این مطلب طی مکاتبات متعدد به شهرداری ابلاغ و پروژه از همان زمان متوقف شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با تاکید به اینکه تصاویر خانه های منتشر شده در فضای مجازی در مسیر مذکور قرار ندارند.

وی با اشاره به اینکه تصاویر منتشر شده خبر از احتمال تخریب خانه های تاریخی در مسیر بازارچه می دهند، تاکید کرد: خانه های مذکور نه تنها در این مسیر قرار ندارند بلکه کاربری شخصی و یا اداری داشته و از محدوده ذکر شده فاصله دارند، ضمن اینکه این پروژه از چندین سال قبل کاملا متوقف شده است و هیچ خطری خانه های تاریخی موجود را تهدید نمی کند.

آبدار با اشاره به اینکه هیچ کدام از خانه های تملک و تخریب شده مربوط به حال حاضر نبوده و به چند سال قبل بر می گردد، گفت: در این بازدید که به همراه سرپرست معاونت میراث فرهنگی، رئیس پایگاه جهانی بازار تبریز و رئیس اداره شهرستان تبریز انجام شد، مقرر شد تابلو پروژه یاد شده که در سال های گذشته در پیرامون مسیر نصب شده است، حذف شود.

انتهای پیام/