قلع و قمع ۲۶۹ ویلا در اراضی کشاورزی شهرستان شبستر
قلع و قمع ۲۶۹ ویلا در اراضی کشاورزی شهرستان شبستر
شبستر - مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از اجرای ۲۶۹ فقره قلع و قمع ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان شبستر خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، داداش نصیری در اجرای ۲۶۹ فقره قلع و قمع ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان شبستر از اجرای گسترده قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در مناطق امند، مزرعه، نعمت الله و زین‌آباد شهرستان شبستر در سه مرحله خبر داد.

وی گفت: به منظور مقابله جدی با متخلفان و متجاسران به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرحله اول اجرای گسترده موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در منطقه امند و زین آباد شهرستان شبستر انجام یافت.

نصیری افزود: در این اجرای گسترده و قاطع که با دستور و پشتیبانی مقام قضائی و مشارکت نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه‌های اجرایی همراه بود، بیش از ۱۰۳ فقره ساخت و ساز و مستحدثات غیرمجاز منطقه قلع و قمع گردید و حدود ۲۵ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌ها به حالت سابق اعاده وضعیت شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در ادامه مقابله جدی با متخلفان و متجاسران به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرحله دوم اجرای گسترده موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در منطقه مزرعه و زین آباد شهرستان شبستر با قلع و قمع ۱۳۴ فقره ساخت و سازهای غیر مجاز انجام پذیرفت که در این مرحله نیز ۸۵ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌ها به حالت سابق اعاده وضعیت شد.

وی با بیان اینکه در ادامه مقابله قاطع و جدی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شهرستان شبستر و در سومین روز پیاپی اجراهای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۳۲ فقره دیوار کشی و تفکیک و قطعه بندی اراضی زراعی در منطقه نعمت اله شهرستان شبستر قلع و قمع شد و ۱۲ هکتار دیگر از اراضی کشاورزی، با اعاده وضعیت به حالت سابق، آزاد سازی گردید گفت: عملیات قلع و قمع در نعمت‌اله، پس از توجیه متخلفان با مشارکت خود آنان صورت گرفت که این اقدام علاوه بر عدم تحمیل هزینه به دولت، به جلب مشارکت عمومی در جهت صیانت از کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌انجامد.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از اجرای ۲۶۹ فقره قلع و قمع ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان شبستر در سه روز متوالی خبر داد و افزود: در طی سه مرحله رفع تصرف و اعاده به وضع سابق ۱۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان شبستر صورت پذیرفت.