شهروندان از پرداخت وجه نقد به پارکبانان خودداری نمایند
شهروندان از پرداخت وجه نقد به پارکبانان خودداری نمایند
مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز از رایگان بودن نیم ساعت اول پارک حاشیه‌ای خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز با بیان اینکه در سیستم جدید پارک حاشیه‌ای که از سال ۹۸ در حال اجراست، توقف تا نیم ساعت رایگان است، عنوان کرد: با اجرای این اپلیکیشن، اخذ وجه پارک حاشیه‌ای بصورت نقدی و دستی به کلی جمع‌آوری شده است و پارکبانان نمی‌توانند از مردم پول بگیرند و از شهروندان تقاضا داریم هزینه دقیق پارک خودرو برای بیش از نیم ساعت را به صورت کارتی و بدون پرداخت وجه اضافی و براساس تعرفه جدید مصوب شورای شهر پرداخت نمایند.

اصغر آدی‌بیگ از تمامی شهروندان که در این خصوص سئوال، مشکل یا گلایه‌ای دارند خواست موارد خود را با سامانه ۱۳۷ شهرداری و یا شماره تلفن ۳۵۲۶۵۳۵۳ در میان بگذارند.