هوای شهرهای آذربایجان شرقی در وضعیت ناسالم
هوای شهرهای آذربایجان شرقی در وضعیت ناسالم

عصر تبریز: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت : با توجه به ورود پدیده گرد و غبار به منطقه کیفیت هوای تبریز در وضع ناسالم قرار دارد. قاسمی افزود : بر اساس اطلاعات ایستگاه آلودگی هوا میزان گرد و غبار در تبریز نسبت به ذرات معلق به ۱۷۱ پی. اس.آی، میکروگرم بر مترمکعب […]

IMG_0015

عصر تبریز: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت : با توجه به ورود پدیده گرد و غبار به منطقه کیفیت هوای تبریز در وضع ناسالم قرار دارد.
قاسمی افزود : بر اساس اطلاعات ایستگاه آلودگی هوا میزان گرد و غبار در تبریز نسبت به ذرات معلق به ۱۷۱ پی. اس.آی، میکروگرم بر مترمکعب رسیده است.
وی گفت: این پدیده که فرامنطقه است به جز شهرهای کلیبر و خداآفرین دیگر شهرستان های استان را فراگرفته است و میزان گردو غبار در شهرستانهای جنوبی استان بیشتر است.
قاسمی افزود: دید افقی در تبریز یک ونیم کیلومتر است .
شاخص آلودگی هوا اگر زیر ۱۰۰ پی. اس. آی باشد سالم ، بین ۱۰۰ و ۲۰۰ ناسالم و در وضع هشدار ، بین ۲۰۰ و ۳۰۰ وضع اضطرار و ۳۰۰ به بالا وضع بحرانی به شمار می رود.
اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی نبز اعلام کرد: این پدیده تا روز شنبه در استان تداوم دارد و امید است با تغییر جریان های جوی از میزان گرد وغبار کاسته شود.