تصاویر هوایی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه
تصاویر هوایی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

عصرتبریز: تصاویر هوایی آناج این روزها از دریاچه ارومیه نشان از ادامه وضعیت بحرانی اش دارد.    

عصرتبریز: تصاویر هوایی آناج این روزها از دریاچه ارومیه نشان از ادامه وضعیت بحرانی اش دارد.

 

e4309759_185e_4074_b4c5_9055ae34d646

ed742542_ddeb_4c49_ad0a_c51885a64827

f0dbccbf_7fd8_45a9_a4d4_89e9070690e6

f7598ed5_7c32_4b73_af60_36e5d6bc0747

f32270b2_9c89_40b2_b3fe_cd49ee05a121

۱۴۶۵۸f60_92b7_4ece_a5ef_6bd0a9f566a3

۴۶۷۸۵۲c0_d52b_4af5_ae2f_97acd298665a

۹۶۶۶۰۲۰۴_d7f0_42b0_ab51_4dae601767ee

۹۷۰۷۳۲۸۲_۰۱da_4efa_9dc5_76b4932b9951

c40d077c_ece8_492a_8ae0_6f069175fefe