استفاده از نوارهای زرد رنگ برای مبارزه با آفات درختان
استفاده از نوارهای زرد رنگ برای مبارزه با آفات درختان
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از نتیجه گیری مناسب در استفاده از نوارهای رولی زرد رنگ برای مبارزه با آفات درختان در سطح شهر تبریز خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، داریوش نوین در توضیح این خبر گفت: همزمان با فصل بهار و آغاز فعالیت آفات در فضاهای سبز و درختان، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در بخش دیگری از برنامه های مبارزه با آفات، نسبت به استفاده از نوارهای رولی زرد رنگ اقدام کرده است.

وی افزود: این نوارها با جذب آفاتی که در تنه درختان هستند و همچنین آفات پروازی، مانع زندگی و فعالیت آفات بر روی درختان می شوند.

میرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ادامه، به تاثیر این نوارها بر روی آفات اشاره و تصریح کرد: آفت هایی مانند شته، انواع سوسک و مگس جذب رنگ زرد این نوارها شده پس از چسبیدن به آنها، از بین می روند. بررسی و نظارت کارشناسان سازمان نیز نشان می دهد که این روش، در از بین بردن افات درختان سطح شهر موثر بوده است.

نوین در خصوص درختانی که می توا ن از این نوار بر روی آنها استفاده کرد، گفت: تمامی درختان مثمر و غیر مثمر می توانند تحت پوشش استفاده از این نوارها قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در باره ویژگیهای این نوارها خاطرنشان کرد: نوارهای رولی زرد رنگ ضد آب هستند و عمر آنها ۶ الی ۷ ماه، بسته به میزان گرفتاری آفات بر روی آنهاست.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در پایان بار دیگر تاکید کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری استفاده از روشهای مختلف مکانیکی برای مبارزه با آفات را در برنامه های خود قرار داده و تا حد امکان و با هدف حفظ محیط زیست این روشها را در اولویت قرار خواهد داد.