«سلمانیان» معاون استاندار آذربایجان‌شرقی شد
«سلمانیان» معاون استاندار آذربایجان‌شرقی شد
جهانبخش سلمانیان با حکم عابدین خرم به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان‌شرقی منصوب شد.

به گزارش عصرتبریز، استاندار جدید آذربایجان‌شرقی جهانبخش سلمانیان را که دکترای جامعه شناسی است به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان‌شرقی منصوب کرد.

سلمانیان اولین انتصاب استاندار آذربایجان‌شرقی است، وی قبل از این کارمند استانداری و رئیس جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز بود.