بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مجتمع های گلخانه‌ای ارس تارلا امیر و امین
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مجتمع های گلخانه‌ای ارس تارلا امیر و امین
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس امروز از مجتمع های گلخانه‌ای ارس تارلا امیر و امین بازدید کرد.

به گزارش عصرتبریز، در حاشیه این بازدیدها، در نشست کیانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با ابراهیمی مدیرعامل مجتمع های ارس، تارلا برنامه های آتی و مسائل و مشکلات این مجتمع ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موارد زیست محیطی مجتمع، مباحث مربوط به طرح های توسعه ای، صادرات، تکنولوژی‌های تولید، تولیدات مدرن باغی و آموزش نیروی انسانی از مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.