از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد!
از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد!
یک نماینده مجلس گفت: در خصوص ماجرای درگذشت مهسا امینی شفاف باشید تا مردم از التهاب دربیایند.

به گزارش عصرتبریز، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس درباره در مورد مهسا امینی در شبکه خبر گفت: همه باید بیایند پاسخ بدهند! از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد! این طور نباشد که هر کسی خواست حرف بزند بگویید اینها ضدنظام هستند! می گویید برخورد نامناسب با این خانم نکرده ایم؛ خب شفاف سازی و یک تیم ارزیابی درست کنید.

وی با بیان اینکه برای شرایط موجود در جامعه، همه ما مقصریم، افزود: از منِ نماینده مجلس تا روحانی، مسجد و صدا و سیما، همه ما مقصریم.

پزشکیان با بیان نقل قولی از حضرت علی(ع)گفت: حضرت علی در خطبه ای میفرماید کسی که عمیقا میداند و با بصیرت عمل میکند در ابتدای کارش باید فکر کند که آیا کار به نفعش است یا به ضرر اوست.