سرویس‌دهی مجموعه حمل و نقل عمومی شهرداری تبریز در آغازین روز سال‌تحصیلی جدید
سرویس‌دهی مجموعه حمل و نقل عمومی شهرداری تبریز در آغازین روز سال‌تحصیلی جدید
مجموعه حمل و نقل عمومی شهرداری تبریز در آغازین روز سال‌تحصیلی جدید به دانش آموزان و دانشجویان سرویس دهی کرد.

به گزارش عصرتبریز به نقل از شهریار، به دستور شهردار تبریز، در هفته اول مهر استفاده از خطوط مترو تبریز و اتوبوس های مسیر تندرو به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید رایگان است.

این تصمیم به منظور تسهیل تردد دانش‌آموزان و دانشجویان شهر تبریز با مساعدت و موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز اتخاذ شده است که بر این اساس، جابجایی مسافران در هفته اول مهر سال‌جاری در مترو و مسیر تندرو تبریز برای عموم شهروندان بصورت رایگان صورت می پذیرد.

۷۰۱ واحد مدرسه‌دولتی و ۷۸۲ واحد مدرسه‌ غیر دولتی در سطح شهر تبریز فعال است که با آغاز سال‌ تحصیلی جدید حدود  ۳۰۸ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از اول مهر در مدارس تبریز حضور می‌یابند و در همین راستا استفاده از خطوط مترو به منظور تسهیل و تشویق دانش آموزان برای استفاده از وسیله حمل و نقل عمومی در هفته اول مهر ماه رایگان است.

این تصمیم در پی تشویق دانش آموزان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رفع مشکلات ترافیکی اتخاذ شده است که تاکنون ۲۵ هزار نفر از طریق خطوط مترو و حدود ۶۰ هزار نفر از طریق اتوبوس های مسیر تندرو جابجا شده اند.