شهدا، جانبازان و آزادگان آذربایجان شرقی
شهدا، جانبازان و آزادگان آذربایجان شرقی
اینفوگرافیک آمار جامعه ایثارگری استان آذربایجان ‌شرقی، شامل تعداد شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز استان به تفکیک بنیاد‌های تابعه استان منتشر شد.