منطقه ۴ در رتبه نخست ارزیابی روابط عمومی مناطق دهگانه تبریز ایستاد
منطقه ۴ در رتبه نخست ارزیابی روابط عمومی مناطق دهگانه تبریز ایستاد
شهرداری منطقه ۴ رتبه نخست ارزیابی روابط عمومی مناطق دهگانه تبریز را کسب کرد.

به گزارش عصرتبریز، در عصر اطلاعات و ارتباطات، مسئولیت روابط عمومی های سازمان ها به مراتب دوچندان بوده و برای انبوهی از درخواست های درون و برون سازمانی بایستی پاسخ مناسبی داده شود.

هنر ارتباطات گزاره ای هست که با بسترسازی زمینه را برای مشارکت شهروندان در اقدامات سازمان فراهم می آورد و یقینا این پل ارتباطی می‌تواند نقش موثری در ایجاد امید و اعتماد اجتماعی ایفا نماید.

انعکاس اقدامات سازمان و پاسخگویی به مشکلات شهروندان در عصر ارتباطات با در نظرگرفتن تاثیر شگرف فضای مجازی، روش های نوینی را متولد ساخته است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز در گزارشی، ارزیابی امور ارتباطات مجموعه را ارائه نمود.

مهدی حافظ زاده ۵ محور تولید اخبار، کلیپ و گزارش تصویری، پاسخگویی سریع به مشکلات شهروندان، تعامل با رسانه ها، همکاری با برنامه تلویزیونی تبریزیم و فضاسازی محیط شهری را از شاخص های این ارزیابی عنوان نمود.

در این میان شهرداری منطقه ۴ تبریز، تنها منطقه ای که با حضور فعال و پیشروی خود در همه شاخص ها، برآیند موفق تری نسبت به سایر مناطق داشته است.

شهرداری مناطق ۴ تبریز با ۳۱۵ هزار نفر، پرجمعیت ترین منطقه تبریز بشمار می رود.