تغییر رنگ آب سد خداآفرین نشانه آلودگی نیست
تغییر رنگ آب سد خداآفرین نشانه آلودگی نیست
رئیس اداره محیط زیست خداآفرین گفت: تغییر رنگ آب دریاچه سد خداآفرین، یک پدیده مرسوم بوده و همه ساله این فصل از سال آب این سد به رنگ سبز در می‌آید.

به گزارش عصرتبریز، فرج‌زاده با رد شایعه آلودگی زیستی آب سد خداآفرین افزود: این تغییر رنگ که اغلب در حاشیه مخزن سد دیده می‌شود، ناشی از شکوفایی جلبکی است و هیچ تهدیدی برای آبزیان ندارد.

گفتنی است؛ آلودگی رودخانه ارس توسط کشور ارمنستان سبب شده است افکار عمومی هرگونه تغییر فیزیکی در آب این رودخانه را به پساب صنایع ارمنستان نسبت دهند.