اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی در تبریز
اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی در تبریز
مسئول واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان امام رضا (ع) تبریز گفت: اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده ایثارگرشان نجات بخش جان ۲ بیمار شد.

به گزارش عصرتبریز، شریفی اظهار کرد: شادروان رقیه اصل زینی اسفهلان و شادروان مینا آدی بگ که دچار مرگ مغزی شده بودند با رضایت خانواده سخاوتمند خود نجات بخش جان ۲ بیمار شدند.

وی افزود: ۲ عضو کبد اهداکنندگان به بانوی ساکن شبستر و آقای ساکن سلماس در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز پیوند زده شد.

شریفی خاطرنشان کرد: در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز تاکنون بیش از ۱۰۰ پیوند کبد با موفقیت انجام شده است و این پیوند بیست و چهارمین و بیست و پنجمین پیوند کبد و سیزدهمین و چهاردهمین اهدای عضو طی امسال است.