۱۰ دقیقه فرصت بدهند، «طرح صیانت» را تصویب می‌کنیم!
۱۰ دقیقه فرصت بدهند، «طرح صیانت» را تصویب می‌کنیم!

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: طرح صیانت منتظر یک جلسه است که به ما فرصت بدهند تا زمان آن را تعیین کنیم و تمام شود اما متاسفانه این ۱۰ دقیقه وقت به ما داده نمی‌شود.

به گزارش عصرتبریز، «احمد راستینه» گفت: «طرح صیانت منتظر یک جلسه است که به ما فرصت بدهند تا زمان آن را تعیین کنیم و تمام شود اما متاسفانه این ۱۰ دقیقه وقت به ما داده نمی‌شود.»

او در مورد لزوم حکمرانی در فضای مجازی گفت: «مقام معظم رهبری از فضای مجازی به عنوان قتلگاه جوانان یاد کرده است و این فضا نیازمند ساماندهی است. در هیچ کجای دنیا فضای مجازی این‌همه رها شده نیست. در کشور ما رهاشدگی فضای مجازی آسیب‌های بزرگی به جوانان وارد کرده.»

این نماینده مجلس‌ از نمایندگان دیگر خواست برای قانون‌گذاری هزینه بدهند و صرفا به «مخاطب» و «کسب رای» مردم توجه نکنند. راستینه گفت: «متاسفانه آن‌ جایی که باید هزینه بدهیم حاضر به هزینه دادن نیستیم. اگر در حکمرانی نگاه‌مان صرفا به مخاطبین باشد آسیب‌زا است. دوستان نماینده اگر فکر کنند برای آینده‌شان نیاز به رای مردم دارند و در مسیری حرکت کنند که هزینه پرداخت نکنند، کارهای انقلابی برای حفظ مرزهای هویت و فرهنگ و سبک زندگی، انجام نخواهد شد و مرزها در هم شکسته می‌شود و آسیبش را همه خواهیم دید.»