کاریکاتور/ گرفتن وام ازدواج!
کاریکاتور/ گرفتن وام ازدواج!

عصر تبریز: من مطمئنم اگه رستم که هفت خوان معروف رو پشت سر گذاشته بود میومد ایران تا وام ازدواج بگیره؛ ممطئنا همون خوان اول زمینگیر و از دور رقابتها خارج میشد! این روز ها گرفتن وام ازدواج برای جوانان به رویا تبدیل شده اشت. حال که بانک مرکزی اعتبار این وام را فراهم کرده […]

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۲۴_۰۲۲۸۱۳

عصر تبریز: من مطمئنم اگه رستم که هفت خوان معروف رو پشت سر گذاشته بود میومد ایران تا وام ازدواج بگیره؛ ممطئنا همون خوان اول زمینگیر و از دور رقابتها خارج میشد!

این روز ها گرفتن وام ازدواج برای جوانان به رویا تبدیل شده اشت. حال که بانک مرکزی اعتبار این وام را فراهم کرده ولی شرایط سخت بانک ها برای این وام زوج های جوان را از اخذ این وام منصرف می کند.