کوکاکولا هر سال حدود دویست هزار نفر از ساکنان جهان را به قتل می رساند!
کوکاکولا هر سال حدود دویست هزار نفر از ساکنان جهان را به قتل می رساند!

عصر تبریز: تارنمای اسپوتنیک روسی نوشت: کوکاکولا و دیگر نوشابه های شیرین  هر سال حدود ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان  جهان را به قتل می رساند. بیماری هایی که در نتیجه  نوشیدن  منظم  نوشابه های شیرین گریبانگیر  مردم می شود مرگ را به سراغ  آنها می کشاند.  نوشیدنی هایی مانند کوکاکولا و یا  آب میوه […]

عصر تبریز: تارنمای اسپوتنیک روسی نوشت: کوکاکولا و دیگر نوشابه های شیرین  هر سال حدود ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان  جهان را به قتل می رساند. بیماری هایی که در نتیجه  نوشیدن  منظم  نوشابه های شیرین گریبانگیر  مردم می شود مرگ را به سراغ  آنها می کشاند.  نوشیدنی هایی مانند کوکاکولا و یا  آب میوه های پاکتی  هر سال  باعث مرگ  ساکنان شهرهای بزرگ می شود.

این  ارقام  حیرت آور  در گزارش علمی  متخصصان  از  دانشگاه « تافتسا» در شهر بوستون  قید شده است.

متخصصان این دانشگاه برای اولین بار در تاریخ  علم،  به  مطالعه  عواقب  نوشیدن  نوشابه های غیر الکلی  شیرین  در مقیاس جهانی پرداختند.

از این نقطه نظر، محققان  هیچگونه فرقی  بین  نوشابه های گاز دار  مضر شیرین  و  آب میوه   های باصطلاح «مفید»  پاکتی مشاهده نمی کنند: مطابق با مطالعات آنها، حتی کمپوت خانگی  اگر   ارزش  انرژی آن ۵۰  کالری  در ۲۴۰ میلی لیتر  نوشیدنی باشد  در فهرست  نوشیدنی های  شیرین  بالقوه خطرناک جا می گیرد.

مطالعات و تجزیه و تحلیل  داده ها  نشان داد  که در این اواخر  از بیماری هایی  که مستقیما با  نوشیدن این نوع  نوشابه ها  مرتبط است  هر سال حداقل  ۱۸۴هزار نفر از ساکنان جهان  جان خود را از دست می دهند.

در این میان  مرض قند  باعث مرگ ۱۳۳هزار  نفر آنها شده است و ۴۵هزار  بر اثر بیماریهای  قلب و عروق  جان سپردند و در  ۶ هزار ۴۵۰ نفر افزایش  قند باعث تحریک  نوع مهلک سرطان شده است.