رئیس جمهور بعدی آمریکا قدرت برهم زدن توافق را دارد؟
رئیس جمهور بعدی آمریکا قدرت برهم زدن توافق را دارد؟

عصر تبریز: گرت پورتر تحلیلگر مشهور مسائل بین الملل در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی «امید هسته ای»گفت: رئیس جمهوری بعدی آمریکا قدرت بر هم زدن توافق هسته ای را ندارد. وی در این گفتگو با امید هسته ای افزود: لابی های رسانه ای و رسمی نیز علیه مذاکرات هسته ای و توافق نهایی احتمالی […]

n00001546-b

عصر تبریز: گرت پورتر تحلیلگر مشهور مسائل بین الملل در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی «امید هسته ای»گفت: رئیس جمهوری بعدی آمریکا قدرت بر هم زدن توافق هسته ای را ندارد.

وی در این گفتگو با امید هسته ای افزود: لابی های رسانه ای و رسمی نیز علیه مذاکرات هسته ای و توافق نهایی احتمالی میان ایران و اعضای ۱+۵ فعال هستند. نتانیاهو نیز مخالفت های خاص خود را در این زمینه دارد. آنها در صددند فضای مذاکرات را تحت تاثیر خود قرار دهند و نهایت تلاش خود را در این خصوص خواهند کرد اما در نهایت توان بر هم زدن توافق نهایی و ممانعت از آن را ندارند.

تحلیلگر مشهور مسائل بین المللی تاکید کرد که حتی در صورت حضور یک رئیس جمهوری جمهوریخواه در راس دولت، بر هم زدن توافق نهایی برای واشنگتن هزینه بر خواهد بود.

وی تاکید کرد: رئیس جمهوری بعدی آمریکا، اعم از اینکه دموکرات یا جمهوریخواه باشد در عمل قدرت بر هم زدن توافق هسته ای احتمالی میان ایران و اعضای ۱+۵ را ندارد زیرا این اقدام برای وی بسیار هزینه بر خواهد بود.اگرچه ممکن است نامزدهای حزب جمهوریخواه تحت تاثیر فضای حاکم بر حزب برای مذاکرات و توافق نهایی خط و نشان بکشند اما در عمل قدرت مانور بسیار محدودی در این حوزه خواهند داشت.بر هم زدن توافق نهایی با مخالفت بازیگران دیگر از جمله کشورهای اروپایی و بازیگران اقتصادی داخلی در ایالات متحده مواجه خواهد شد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی افزود: طی ساعات اخیر امید من نسبت به توافق هسته ای بیشتر شده است. در عین حال باید در خصوص موضوع مهم رفع تحریم ها علیه ایران میان دو طرف اتفاق نظر حاصل شود. در این میان، لابی های رسانه ای و رسمی نیز علیه مذاکرات هسته ای و توافق نهایی احتمالی میان ایران و اعضای ۱+۵ فعال هستند. نتانیاهو نیز مخالفت های خاص خود را در این زمینه دارد. آنها درصددند فضای مذاکرات را تحت تاثیر خود قرار دهند و نهایت تلاش خود را در این خصوص خواهند کرد اما در نهایت توان بر هم زدن توافق نهایی و ممانعت از آن را ندارند.