بسیج مردمی برای مهار آتش آبیدر با دست خالی
بسیج مردمی برای مهار آتش آبیدر با دست خالی

عصر تبریز: سنندجی ها به محض اطلاع و مشاهده آتش سوزی در کوه آبیدر با دست خالی راهی این منطقه برای مهار آتش سوزی شدند. سنندجی ها به محض اطلاع و مشاهده آتش سوزی در کوه آبیدر با دست خالی راهی این منطقه برای مهار آتش سوزی شدند. به گزارش مهر، آتش سوزی در آبیدر […]

۵۱۱۶۱۴_۳۳۶

عصر تبریز: سنندجی ها به محض اطلاع و مشاهده آتش سوزی در کوه آبیدر با دست خالی راهی این منطقه برای مهار آتش سوزی شدند.

سنندجی ها به محض اطلاع و مشاهده آتش سوزی در کوه آبیدر با دست خالی راهی این منطقه برای مهار آتش سوزی شدند.

به گزارش مهر، آتش سوزی در آبیدر سنندج دقایقی بعد از تاریک شدن هوا در حالی آغاز شد که روند پیشروی آتش در چهار جبهه همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی و مردمی نیز برای مهار آتش راهی آبیدر شده اند.

از ابتدای آغاز آتش سوزی هر لحظه بر تعداد  نیروهای مردمی برای مهار و کمک به خاموش کردن آتش در این کوه افزوده می شود.

مردم با دست های خالی و بدون داشتن امکانات و تجهیزات راهی کوه آبیدر شدند تا بتوانند کمکی کنند به خاموش کردن آتش سوزی که در این منطقه در حال گسترش است.

حضور گروه های امدادی و آتش نشانی برای رسیدن به منطقه آتش سوزی به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه به سختی و کندی صورت می گیرد.

آتش سوزی در آبیدر سنندج در حالی همچنان ادامه دارد که به دلیل خشکسالی های اخیر و همچنین خشک شدن مراتع و جنگل ها زبانه های آتش در حال پیشروی است و بخش های مختلف کوه آبیدر هم اکنون در حال سوختن است.