خودکشی مردی در یکی از هتل های تبریز
خودکشی مردی در یکی از هتل های تبریز

عصر تبریز: شهروندان تبریزی که امروز از مسیر قونقا به طرف چهارراه شریعتی در حال تردد بودن شاهد جنازه مردی بودند که از یکی از هتل های تبریز خود را حلق آویز کرده بود. به گزارش نصر نیوز، با وجود اینکه زمان دقیق این حادقه مشخص نیست ولی رهگذران حوال ساعت ۶:۴۵ صبح شاهد جنازه […]

عصر تبریز: شهروندان تبریزی که امروز از مسیر قونقا به طرف چهارراه شریعتی در حال تردد بودن شاهد جنازه مردی بودند که از یکی از هتل های تبریز خود را حلق آویز کرده بود.

به گزارش نصر نیوز، با وجود اینکه زمان دقیق این حادقه مشخص نیست ولی رهگذران حوال ساعت ۶:۴۵ صبح شاهد جنازه ای بودند که از طبقه فوقانی یکی از هتل های آن منطقه حلق آویز شده بود.

هنوز جزئیات این حادثه اطلاع رسانی نشده است.