هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان‌شرقی مشخص شد
هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان‌شرقی مشخص شد

عصر تبریز: با برگزاری انتخابات بین ۱۷ کاندیدا، اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان‌شرقی مشخص شد. به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان‌شرقی با حضور ۸۵ نفر از مدیران روابط عمومی دستگاه های مختلف استان برگزار شد که از میان ۸۵ رای، ۸۳ رای صحیح از صندوق آرا خارج شد. […]

عصر تبریز: با برگزاری انتخابات بین ۱۷ کاندیدا، اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان‌شرقی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان‌شرقی با حضور ۸۵ نفر از مدیران روابط عمومی دستگاه های مختلف استان برگزار شد که از میان ۸۵ رای، ۸۳ رای صحیح از صندوق آرا خارج شد.

۱۷ نفر برای تصدی عضویت هیئت رئیسه این شورا کاندیدا شده بودند که بعد از رای گیری مختار خوش‌ پیمان با ۵۲ رای، اسد بابایی با ۵۰ رای، حسن اسد‌زاده شهیر با ۴۸ رای، محمدحسین نورالهی با ۴۶ رای ،امیر کریم‌زادشریفی ۴۴ رای، سید علی موسوی با ۴۲ رای  و محمود زرین با ۳۸ رای به عنوان اعضای هیئت رئیسه این شورا انتخاب شدند.

یعقوب جوادی نیز با ۳۶ رای به عنوان بازرس هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ‌های آذربایجان‌ شرقی انتخاب شد.