لفاظی های سیاسی اخیر بیشتر یک جنگ تبلیغاتی است/حصول توافق قطعی است
لفاظی های سیاسی اخیر بیشتر یک جنگ تبلیغاتی است/حصول توافق قطعی است

عصر تبریز: در حالیکه از واشنگتن خبرها حاکی از آن است که آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیداری با سناتورهای دموکرات اعلام کرده است که احتمال دستیابی به توافق با ایران از نصف هم کمتر است، آقای روحانی گفته اند که ایران خود را برای دوران پسا تحریم آماده می کند. کامران کرمی- […]

عصر تبریز: در حالیکه از واشنگتن خبرها حاکی از آن است که آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیداری با سناتورهای دموکرات اعلام کرده است که احتمال دستیابی به توافق با ایران از نصف هم کمتر است، آقای روحانی گفته اند که ایران خود را برای دوران پسا تحریم آماده می کند.

کامران کرمی- خبرنگار و تحلیل گر مسائل بین الملل: پیش تر نیز برخی مقامات ایران و حتی آقای روحانی این جمله در مراسم های مختلف بیان نموده بودند و شاید اصلا حرف جدیدی نباشد، و تجربه تحریم حتی اگر توافق به سرانجام نرسد می تواند در مباحثی مانند اقتصاد مقاومتی به ما کمک کند. از طرف دیگر نیز آمریکایی چندین مرتبه سخانان مشابه را توسط رئیس جمهور و برخی مقامات اعلام کرده است. آنچه مسلم است، با توجه به فراز و فرودهایی که طی این چند روز در روند مذاکرات به وقوع پیوسته است، این اظهارات نوعی استفاده حداکثری از ساعات پایانی مذاکرات به حساب می آید و تمایل طرفین به حصول توافق وزن بیشتری در مقایسه با این گونه لفاظی های سیاسی دارد. این قبیل اظهارت بیشتر یک جنگ تبلیغاتی به حساب می آید و نمی تواند چندان ریشه در واقعیت داشته باشد، اگرچه باید توجه داشت که در مسیر مذاکرات هر امری از جمله شکست مذاکرات امکان تحقق دارد. البته آنچه که با توجه به روند تحولات  و پیشرفتهایی که در متن به وجود آمده منطقی تربه نظر می رسد تمایل طرفین به کسب توافق است.

در حال حاضر چهار وزیر امور خارجه ایران، آمریکا، فرانسه و آلمان در وین هستند و وزیران چین و روسیه هنوز به مذاکرات نپیوستند، و امروز صبح یک جلسه میان آقای صالحی و وزرای انرژی و همچنین یک دیدار میان آقای کری و ظریف برگزار گردید. بر اساس تجربیات قبلی، مذاکرات خیلی تابع زمانی که تعیین می کردند نیست و در این دور از مذاکرات نیز این احتمال وجود دارد که حتی تا روز شنبه نیز ادامه یابد.