«توافق سیاسیِ» ایران و ۵+۱ بر سر رفع تدریجی تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل
«توافق سیاسیِ» ایران و ۵+۱ بر سر رفع تدریجی تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل

عصر تبریز:پایگاه اینترنتی بلومبرگ به نقل از منبع ناشناس در مذاکرات اتمی ایران مدعی شد:ایران و گروه پنج به علاوه یک بر سر رفع تدریجی تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل به توافقی سیاسی رسیده اند. شخصی که در مذاکرات وین حضور دارد و خواسته نامش فاش نشود گفت: مذاکره کنندگانی که به دنبال رسیدن به […]

عصر تبریز:پایگاه اینترنتی بلومبرگ به نقل از منبع ناشناس در مذاکرات اتمی ایران مدعی شد:ایران و گروه پنج به علاوه یک بر سر رفع تدریجی تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل به توافقی سیاسی رسیده اند.
شخصی که در مذاکرات وین حضور دارد و خواسته نامش فاش نشود گفت: مذاکره کنندگانی که به دنبال رسیدن به توافق با ایران بر سر برنامه اتمی این کشور هستند به توافقی سیاسی برای رفع تدریجی تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل رسیدند.
این فرد ادعا کرد: به موضوع تحریم تسلیحاتی بر اساس قطعنامه ای که پیش نویس آن در شورای امنیت سازمان ملل در دست تهیه است رسیدگی خواهد شد.
براساس این قطعنامه تحریم تسلیحاتی که مانعی در راه رسیدن به توافق در مذاکرات بوده است به تدریج و در طول زمان و نه یکباره رفع خواهد شد.