تحریم تسلیحاتی ایران برای ۲ سال حفظ می شود
 تحریم تسلیحاتی ایران برای ۲ سال حفظ می شود

عصر تبریز: به گزارش ایتارتاس از وین، یک منبع دیپلماتیک غربی روز دوشنبه به این خبرگزاری گفت تحریم تسلیحاتی ایران احتمالا برای دو سال دیگر حفظ شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت:«این نکته را می توانم تایید کنم که مصالحه درباره این موضوع امکانپذیر است. با این حال، به احتمال زیاد تحریم […]

عصر تبریز: به گزارش ایتارتاس از وین، یک منبع دیپلماتیک غربی روز دوشنبه به این خبرگزاری گفت تحریم تسلیحاتی ایران احتمالا برای دو سال دیگر حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت:«این نکته را می توانم تایید کنم که مصالحه درباره این موضوع امکانپذیر است. با این حال، به احتمال زیاد تحریم تسلیحاتی برای دو سال دیگر حفظ خواهد شد.»

این منبع دیپلماتیک افزود ارسال تسلیحات در آینده به ایران احتمالا «تحت نظارت یک کمیسیون ویژه قرار خواهد گرفت.» یک منبع دیگر نیز گفت ایران موافقت خواهد کرد بعد از دستیابی به یک توافق، تحریم تسلیحاتی «تنها برای دوره ای شش ماهه حفظ شود.»

این خبرگزاری گزارش داد هیات آمریکایی اصرار دارد که این تحریم برای هشت سال حفظ شود. نمایندگان چین نیز در عوض پیشنهاد دادند حفظ این تحریم برای مدت دو سال بررسی شود