قطعنامه لغو تحریم ایران هفته آینده به سازمان ملل می رود
قطعنامه لغو تحریم ایران هفته آینده به سازمان ملل می رود

عصر تبریز: ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد توافقنامه حاصله بین گروه”۱+۵” میانجیان بین المللی و ایران را هفته آینده بررسی کند. به گزارش خبرگزاری روسی “ریا نووستی” با استناد به منابع دیپلماتیک قرار است همین امروز پیش نویس قطعنامه برای تائید توافق هسته ای با ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم […]

photo_1437209450674

عصر تبریز: ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد توافقنامه حاصله بین گروه”۱+۵” میانجیان بین المللی و ایران را هفته آینده بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری روسی “ریا نووستی” با استناد به منابع دیپلماتیک قرار است همین امروز پیش نویس قطعنامه برای تائید توافق هسته ای با ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم شود.

از میان تحریم های ایران، تحریم تسلیحاتی و تحریم فناوری موشک های بالستیک استثناء شده اند.

تحریم تسلیحاتی به مدت ۵ سال و تحریم خرید فناوری موشک نیز به مدت ۸ سال باقی خواهند ماند.

گفتنی است که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه اظهار داشت توافقنامه درباره برنامه هسته ای ایران متشکل از برنامه درازمدت هسته ای تهران همراه با محدودیت های مورد توافق با گروه”۱+۵” در فعالیت هسته ای این کشور بوده و لغو کامل تحریمات علیه جمهوری اسلامی را در نظر می گیرد. وی خاطرنشان ساخت توافق با ایران از جمله لغو تحریمات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریمات چند جانبه و یکجانبه علیه ایران در زمینه هایی همچون تجارت، فناوری ها ، امور مالی و انرژی را در نظر می گیرد.

براساس توافق هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵، متن توافق به تصویب شورای امنیت خواهد رسید و براساس آن، ۷ قطعنامه قبلی تحریم ایران نیز لغو خواهد شد.

همچنین، در صورتی که ایران به تعهداتش عمل نکند تحریم ها به صورت خودکار بازخواهند گشت.

بخش دیگری از این توافق هم تاکید می کند ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ کمیته مشترکی را برای تعامل با هر شکایتی درباره نقض توافقنامه تشکیل بدهند. علاوه بر این، هر کشوری از شیوه تعامل کمیته ناراضی باشد می تواند شکایت خود را به شورای امنیت ارسال کند.