رسایی به سیم آخر زد!
رسایی به سیم آخر زد!

کار از استیضاح گذشته ما فقط یک لایحه و یک طرح عقب مانده داریم: ۱ – لایحه توافق هسته ای برجام که امنیت کشور با آن به خطر افتاده و دولت از ارائه آن به مجلس واهمه دارد. ۲ – ارائه و رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی آقای روحانی که رییس مجلس مانع است! […]

کار از استیضاح گذشته ما فقط یک لایحه و یک طرح عقب مانده داریم: ۱ – لایحه توافق هسته ای برجام که امنیت کشور با آن به خطر افتاده و دولت از ارائه آن به مجلس واهمه دارد. ۲ – ارائه و رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی آقای روحانی که رییس مجلس مانع است!

۵۲۳۸۵۹_۹۳۶

عصر تبریز:  حمید رسایی امروز نوشت: متاسفانه در روزهای اخیر همزمان با توافق با آمریکا و ورود بی بی سی و بازگشایی سفارت انگلیس خبیث در کشور، رفتارها و ادعاهای عجیبی دیده و شنیده می شود که بوی بد خودکامگی تندتر از چند سال قبل به مشام می رسد! به بهانه مصوبه ای از طرف شورای عالی امنیت ملی که وجود خارجی ندارد، با رسانه های منتقد برخورد غیر قانونی می شود؛ به بهانه نظم، با طلاب و دانشجویانی که در اعتراض به جنایات انگلیس خبیث و آمریکای جنایتکار شعار می دهد، برخورد می شود؛ با ادبیات توهین آمیز از طرف عالی ترین مقام اجرایی با منتقدان برخورد می شود؛ به بهانه های واهی از ارائه لوایح قانونی به مجلس سرباز زده می شود؛ به اسم قانونگرایی، نص صریح قانون اساسی و توصیه‌هایی مقام معظم رهبری و حضرت امام درباره شورای نگهبان نقض می شود و این شورا مورد هجمه و تخریب قرار می گیرد؛ اخیرا حتی این روحیه نظارت ناپذیری به حوزه رهبری انقلاب رسیده و تحمل منصف ترین ناظر قانونی و شرعی را هم ندارند و در ادعایی غیرواقعی گفته می شود که امام در کار دولت ها دخالت نمی کرد؛ از این رفتارها بوی بد خودکامگی به مشام می رسد، امروز هم معاون پارلمانی رییس جمهور با ادبیات توهین آمیز با مجلس سخن گفته و برای نمایندگان تعیین تکلیف کرده! آقای انصاری کار از استیضاح گذشته ما فقط یک لایحه و یک طرح عقب مانده داریم: ۱ – لایحه توافق هسته ای برجام که امنیت کشور با آن به خطر افتاده و دولت از ارائه آن به مجلس واهمه دارد. ۲ – ارائه و رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی آقای روحانی که رییس مجلس مانع است!