مدیرمسئول یک نشریه محلی در اردبیل تهدید به مرگ شد
مدیرمسئول یک نشریه محلی در اردبیل تهدید به مرگ شد

نشریه چشم انداز اردبیل در شماره پیشین خود گزارشی درباره زمین خواری در منطقه ارشق مشگین شهر منتشر کرد که با واکنش سریع مسئولین و به خصوص دستگاه قضایی از ادامه تصرفات عدوانی عرصه های ملی ممانعت بعمل آمده و پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد. عصر تبریز: مدیرمسئول یک نشریه در استان اردبیل […]

نشریه چشم انداز اردبیل در شماره پیشین خود گزارشی درباره زمین خواری در منطقه ارشق مشگین شهر منتشر کرد که با واکنش سریع مسئولین و به خصوص دستگاه قضایی از ادامه تصرفات عدوانی عرصه های ملی ممانعت بعمل آمده و پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد.

۱۱۷۷۹۶_۵۱۸

عصر تبریز: مدیرمسئول یک نشریه در استان اردبیل گفت: به خاطر انتشار گزارشی ، از سوی زمین خواران تهدید به مرگ شدم.

علی اکبر روح نواز صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه سیاسی فرهنگی چشم انداز اردبیل در گفتگو با فارس بیان داشت:  نشریه چشم انداز اردبیل به عنوان یک رسانه مستقل و مسئولیت شناس و به دنبال دریافت گزارش های مکرر مردمی از تحرکات زمین خواران در بخش هایی از منطقه ارشق در مشگین شهر، موضوع را پیگیری و گزارش میدانی خود را در شماره قبلی به این امر اختصاص داد.

وی با بیان این که تهدید به مرگ و دیگر اقدامات احتمالی تخریبی را در گزارش منتشره قبلی پیش بینی کرده بودیم، افزود: اگر قرار بود در انجام وظیفه و رسالت خود مصلحت اندیشی کنییم طبعاً وارد حیاط خلوت متجاوزان به اراضی ملی نمی شدیم و لذا این نشریه با علم به هزینه های جبران ناپذیر ناشی از این اقدام به وظیفه خود عمل کرد و به هیچ عنوان از این حرکت و اقدامات مشابه دیگر در حوزه های گوناگون اجتماعی،سیاسی و فرهنگی پشیمان نبوده و نخواهد شد.

روح نواز با بیان این که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان اموال عمومی، تاوان مصلحت اندیشی افراطی مسئولین را می پردازد،گفت: در زمان اجرای قانون، چیزی به نام “مصلحت” وجود ندارد و کاملاً این دو با هم در تعارض هستند.

به باور این روزنامه نگار و کارشناس حقوقی، منشاء‌ اغلب  فسادهای بزرگ کشور در بخش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مصلحت اندیشی است و اگر مدیران در حوزه های مسئولیتی چنین نمی کردند چه بسا بسیاری از مفسدان زمین خوار، جرات این کار را به خود نمی دادند.

شایان گفتن است که نشریه چشم انداز اردبیل در شماره پیشین خود گزارشی درباره زمین خواری در منطقه ارشق مشگین شهر منتشر کرد که با واکنش سریع مسئولین و به خصوص دستگاه قضایی از ادامه تصرفات عدوانی عرصه های ملی ممانعت بعمل آمده و پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد.