استفاده شخصی از امکانات مجلس و تقاضای برخی نمایندگان از کارمندان
استفاده شخصی از امکانات مجلس و تقاضای برخی نمایندگان از کارمندان

عصر تبریز: شنیده شده برخی از مسئولین مجلس از امکانات مجلس و همچنین برخی نمایندگان هم از راننده های مجلس برای انجام کارهای شخصی استفاده می کنند. به گزارش خبرنگار عصر خبر اخیرا در راهروهای مجلس شنیده شده که برخی آقایان و مسئولین مجلس از امکانات مجلس استفاده شخصی می کنند و در این راستا […]

عصر تبریز: شنیده شده برخی از مسئولین مجلس از امکانات مجلس و همچنین برخی نمایندگان هم از راننده های مجلس برای انجام کارهای شخصی استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار عصر خبر اخیرا در راهروهای مجلس شنیده شده که برخی آقایان و مسئولین مجلس از امکانات مجلس استفاده شخصی می کنند و در این راستا علاوه بر امکانات و لوازم بیت المال حتی از راننده و خودروی مجلس هم برای کارهای شخصی بهره می برند.

شنیده شده که رانندگان از ترس اخراج و قطع همکاری هیچ اعتراضی نمی کنند اما هنگامی که نمایندگان مجلس را حمل می کنند و یا در ماموریت کاری به همراه نمایندگان هستند، از سوء استفاده برخی افراد از آنها، درد دل می کنند و به بیان این موضوعات می پردازند.

خبرنگار عصر خبر همچنین شنیده که علاوه بر این سوء استفاده شخصی برخی آقایان و مسئولین از امکانات مجلس، برخی نمایندگان هم از راننده های مجلس برای انجام کارهای شخصی استفاده می کنند.

در روزهای گذشته یکی نمایندگان استان شمال غرب از راننده مجلس می خواهد که لباس وی را به خشکشویی ببرد اما راننده امتناع کرده و خطاب به راننده می گوید: من وظیفه حمل و نقل شما را دارم و نه اینکه لباس شما را به خشکشویی ببرم.

شنیده شده نبردن لباس نماینده به خشکشویی باعث بگومگوی بین راننده و نماینده مذکور شد.