حمل بیمار با فرغون به خاطر کمبود امکانات! + عکس
حمل بیمار با فرغون به خاطر کمبود امکانات! + عکس

عصر تبریز: احتمالا به خاطر کمبود امکانات است که بیماری را این گونه با فرغون حمل می کنند. اگرنه انسان که آجر و خاک نیست!

image_fullsize_dc826898-f4e3-4643-b994-f6f647effe60_3bc0e151-33ac-43ab-910e-bb70392ee21d_freesize-610x

عصر تبریز: احتمالا به خاطر کمبود امکانات است که بیماری را این گونه با فرغون حمل می کنند. اگرنه انسان که آجر و خاک نیست!