مادر فلسطینی با کتک زدن سرباز اسرائیلی بچه اش را گرفت (+عکس)
مادر فلسطینی با کتک زدن سرباز اسرائیلی بچه اش را گرفت (+عکس)

عصر تبریز: این در حالی است که مادر و خواهر این کودک به همراه برخی دیگر از زنان فلسطینی به کمک این کودک آمدند و اورا از دست سرباز اسرائیلی نجات دادند. یک مادر فلسطینی با همکاری چند زن دیگر با کتک زدن سرباز اسرائیلی فرزندش را از دست او رهانید. به گزارش عصرایران به […]

۴۹۵۲۳۲_۱۵۸

عصر تبریز: این در حالی است که مادر و خواهر این کودک به همراه برخی دیگر از زنان فلسطینی به کمک این کودک آمدند و اورا از دست سرباز اسرائیلی نجات دادند.

یک مادر فلسطینی با همکاری چند زن دیگر با کتک زدن سرباز اسرائیلی فرزندش را از دست او رهانید.

۴۹۵۲۳۵_۳۹۶

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه الوفد مصر، مامور اسرائیلی هنگامی که اهالی روستایی در نزدیکی رام الله نسبت به شهرک سازی یهودیان تظاهرات اعتراضی برپا کرده بودند کودک فلسطینی را بازداشت کرد.

این در حالی است که مادر و خواهر این کودک به همراه برخی دیگر از زنان فلسطینی به کمک این کودک آمدند و با کتک و چنگ و دندان او را از دست سرباز اسرائیلی نجات دادند.

کودک فلسطینی در حالی توسط مامور اسرائیلی بازداشت شده بود که عکس او نشان می دهد از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی و شکستگی است.

۴۹۵۲۳۳_۸۴۷ ۴۹۵۲۳۶_۹۲۲