محکومیت رئیس اسبق موزه ملی ایران در دادگاه انقلاب
محکومیت رئیس اسبق موزه ملی ایران در دادگاه انقلاب

عصر تبریز: خانم “آ . الف “رئیس اسبق موزه ملی ایران (در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) به دلیل تحصیل مال نامشروع به حبس و جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش مشرق، خانم “آ . الف ” رئیس سابق موزه ملی ایران که چندی قبل بازداشت شده بود پس از محاکمه از سوی شعبه […]

عصر تبریز: خانم “آ . الف “رئیس اسبق موزه ملی ایران (در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) به دلیل تحصیل مال نامشروع به حبس و جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش مشرق، خانم “آ . الف ” رئیس سابق موزه ملی ایران که چندی قبل بازداشت شده بود پس از محاکمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد

.بر اساس این گزارش پرونده وی در خصوص اتهامات جاسوسی ، اختلاس توام با جعل و اخذ رشوه همچنان مفتوح است.وی در ۱۴ تیرماه ۹۰ بازداشت شده بود.