زلزله آذربایجان شرقی را لرزاند
زلزله آذربایجان شرقی را لرزاند

عصر تبریز: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳٫۲ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ترک، آذربایجان شرقی را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۰۸:۵۶:۴۶.۹با قدرت ۳٫۲ ریشتر در ترک، آذربایجان شرقی ثبت شده است.

عصر تبریز: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳٫۲ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ترک، آذربایجان شرقی را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۰۸:۵۶:۴۶.۹با قدرت ۳٫۲ ریشتر در ترک، آذربایجان شرقی ثبت شده است.

۶-۰۹-۲۰۱۵ ۱۰-۳۴-۳۳ AM