ایجاد انحصار در واردات خودرو به نفع افراد خاص
ایجاد انحصار در واردات خودرو به نفع افراد خاص

  برای دستیابی به تولید با کیفیت داخلی راهی جز تولید مشترک با شرکت های معتبر دنیا وجود ندارد. عصر تبریز: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه انحصار واردات خودرو سبب ایجاد فساد می شود، گفت: صدرور بخشنامه های خاص از تصمیمات نادرست وزارت صنعت بوده که باید اصلاح […]

 

برای دستیابی به تولید با کیفیت داخلی راهی جز تولید مشترک با شرکت های معتبر دنیا وجود ندارد.

IMG15151454

عصر تبریز: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه انحصار واردات خودرو سبب ایجاد فساد می شود، گفت: صدرور بخشنامه های خاص از تصمیمات نادرست وزارت صنعت بوده که باید اصلاح شود و ایجاد انحصار در واردات خودرو منافع افرادی خاص را تضمین می کند.

رضا رحمانی با بیان اینکه با ورود خودرو و آن هم خودروی بی کیفیت چینی مخالف هستیم، گفت: واردات این خودروها به صلاح کشور نیست و این خودروها با خود تکنولوژی، اشتغال و رفاه نیاورده و جز ضرر منفعتی ندارند.

 

ساخت مشترک با خودروسازان معتبر دنیا

نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه خودروسازان ما باید به سمت تولید مشترک با خودروسازان معتبر دنیا بروند، افزود: برای دستیابی به تولید با کیفیت داخلی راهی جز تولید مشترک با شرکت های معتبر دنیا وجود ندارد.

رحمانی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بر اصل قرارداد مشترک با استفاده از توان ساخت داخل تاکید دارد، ادامه داد:اگر خارج از این اصل باشد مجلس نمی پذیرد، ساخت مشترک توان کیفی خودروهای ما را ارتقا می دهد.

 

نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی

وی با تاکید بر اینکه مردم ما از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی اند که کاملا به حق است، تصریح کرد: ساخت مشترک با شرکت های معتبر دنیا کیفیت و تنوع محصولات را افزایش داده و این کار از لحاظ تکنولوژیکی نیز به نفع کشور است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه انحصار همیشه فسادآور است، تصریح کرد:وزارت صنعت با صدور بخشنامه های خاص و تصمیمات مقطعی فقط به افرادی که می توانستند خدمات پس از فروش داشته باشند اجازه واردات داد که از همان زمان انحصار شکل گرفت که باید اصلاح شود و انحصار ایجاد کردن منافع عده خاصی را تضمین کردن است.

خانه ملت