عملیات مالچ پاشی دریاچه ارومیه(+عکس)
عملیات مالچ پاشی دریاچه ارومیه(+عکس)

عصر تبریز: جهت کنترل ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه، در ۳۰ هکتار از منطقه «جبل» به صورت آزمایشی عملیات تثیبت بیولوژیک و مالچ‌پاشی طبیعی انجام شد. مالچ‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد بعد از سه سال تجزیه‌ می‌شوند و باروری خاک را نیز افزایش می‌دهند.

عصر تبریز: جهت کنترل ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه، در ۳۰ هکتار از منطقه «جبل» به صورت آزمایشی عملیات تثیبت بیولوژیک و مالچ‌پاشی طبیعی انجام شد. مالچ‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد بعد از سه سال تجزیه‌ می‌شوند و باروری خاک را نیز افزایش می‌دهند.

۱۵۷۰۳_۷۴۸ ۱۵۷۰۴_۳۱۳ ۱۵۷۰۵_۴۱۸ ۱۵۷۰۶_۲۰۴ ۱۵۷۰۷_۵۸۵ ۱۵۷۰۸_۸۴۱ ۱۵۷۰۹_۶۸۶ ۱۵۷۱۰_۸۳۴