بازیکن تراکتور سازی به دلیل دوپینگ، دو سال محروم شد
بازیکن تراکتور سازی به دلیل دوپینگ، دو سال محروم شد

عصر تبریز: کمیته استیناف رای خود را درخصوص درخواست تجدیدنظرخواهی پیمان بابایی بازیکن باشگاه تراکتورسازی تبریز اعلام کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به اعلام رای کمیته انضباطی در تاریخ ۱۷/۹/۹۳ مبنی بر محرومیت پیمان بابایی به مدت دو سال از حضور در کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال به دلیل استفاده وی […]

عصر تبریز: کمیته استیناف رای خود را درخصوص درخواست تجدیدنظرخواهی پیمان بابایی بازیکن باشگاه تراکتورسازی تبریز اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به اعلام رای کمیته انضباطی در تاریخ ۱۷/۹/۹۳ مبنی بر محرومیت پیمان بابایی به مدت دو سال از حضور در کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال به دلیل استفاده وی از ماده ممنوعه، این بازیکن درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به کمیته استیناف ارائه کرد.

کمیته استیناف پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به استدلال های مندرج در رای انضباطی، ایراد و اعتراض وارده از سوی این بازیکن را درست تشخیص نداده و به استناد ماده های ۴۱ و ۷۵ آیین نامه انضباطی، رای ضادره را تایید کرد.